info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Navigation Calculations

Kód předmětu:
21CON-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
2angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
poloha; souřadnice; časová pásma; mapy; deklinace; snos větru; navigační štítek
Anotace:
Určení polohy, převody souřadnic, časová pásma, tabulky východů a západů Slunce, výpočet vzdáleností podél poledníků a rovnoběžek, vlastnosti projekcí, mapy a symboly, deklinace, indikovaná, pravá vzdušná rychlost, Machovo číslo, složky větru a traťová rychlost, snos větru, výpočty ve stoupání a klesání, volba VFR tratě, zakreslování polohy a tratě, příprava a použití navigačního štítku, navigační úloha všeobecného letectví.
Cíle:
Cílem předmětu je procvičit a naučit praktické návyky při řešení navigačních úloh a navigačních příprav.