info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ekonomika letecké dopravy

Kód předmětu:
21EKL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Strategický kontext - vertikální a horizontální struktura leteckých společností, obchodní modely leteckých společností, hybridizace leteckých dopravců. Všeobecná ekonomická teorie - výnos, zisk, náklady, zdanění, peněžní toky. Poptávka - základní charakteristika, křivka poptávky, elasticita poptávky, segmentace poptávky, stimulátory poptávky, řízení poptávky. Cena – definice ceny, struktura tarifů, stimulátory ceny. Výnos - stanovení ceny z taktického hlediska, definice výnosu, provozní příjem. Jednotkové náklady - náklady, klasifikace nákladů, management nákladů, strategie, náklady LFA a síťových dopravců, snižování nákladů. Řízení kapacity - design sítě letecké společnosti, plánovaní sítě letecké společnosti, plánování letadlového parku, akvizice a financování letadel. Řízení výnosů - definice revenue managementu, komponenty RM, Revenue management system. Shrnutí - aplikace teorie v praxi.
Cíle:
Pochopení ekonomických pravidel a seznámení s novými trendy v problematice ekonomie letecké dopravy.