info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letiště

Kód předmětu:
21LETS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letiště, pohybové plochy,odbavovací terminály, ekonomika letišť, letištní infrastruktura.
Anotace:
Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Napojení letiště na okolní infrastrukturu. Ekonomika letišť. Podrobnější pohled na rozvoj pohybových ploch. Osvědčování provozních částí a postupy podle EASA CS-ADR-DSN. Plánování rozvoje - projekt, příprava a předpisová základna. Ekologické aspekty provozu letiště.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy letištního inženýrství, včetně integrace letiště do okolní infrastrktury. Definována je také legislativní základna, ekonomické a ekologické aspekty letišť, stejně jako proces plánování rozvoje pohybových ploch, včetně jejich osvědčování.