info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Legislativa a provozní předpisy

Kód předmětu:
21LGPS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
8
Rozsah výuky:
4 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecké předpisy, letecký provoz.
Anotace:
Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168, rozbor a výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení Komise (EU) a rozhodnutí výkonného ředitele EASA.
Cíle:
Seznámit studenty s požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu a obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.