info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lidská výkonnost a omezení

Kód předmětu:
21LIVO
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
lidský faktor v letectví, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, základy letecké psychologie, smyslové vnímání, zpracování informace člověkem, paměť a učení, chyba a omyl, tělesné rytmy, spánek a bdění, lidská výkonnost, únava, stres
Anotace:
Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce.
Cíle:
Seznámení s problematikou lidského činitele v letectví. Ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v rozsahu pro pochopení navazujícího výkladu, vysvětlit základní vztahy lidské výkonnosti a omezení v letecké činnosti, zejména s ohledem na bezpečnost leteckého provozu.