info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letová praxe 2

Kód předmětu:
21LPX2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Praktický pilotní výcvik, zdokonalení teoretických znalostí, přezkoušení odborné způsobilosti.
Anotace:
Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí v rozsahu MEP land a IFR z příslušných předmětů v souladu s Částí FCL. Základy ovládání letounu podle přístrojů, lety ve dvojím řízení, nouzové postupy, sestupy a navigační lety.
Cíle:
Prohloubení teoretických znalostí, potřebných pro získání kvalifikace pro vícemotorové pístové letouny a létání podle přístrojů. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí a schválením postupu do výcviku IFR v ATO pro praktický výcvik.