info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letová praxe 3

Kód předmětu:
21LPX3
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
4čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Praktický pilotní výcvik, zdokonalení teoretických znalostí, přezkoušení odborné způsobilosti.
Anotace:
Prohloubení teoretických znalostí a praktické přezkoušení odborné způsobilosti progresu v rámci pilotního výcviku.
Cíle:
Prohloubení teoretických znalostí a praktické přezkoušení odborné způsobilosti progresu v rámci pilotního výcviku.