info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecké motory 1

Kód předmětu:
21LRY1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letadlový motor, pístový spalovací motor, turbínový motor, proudový pohon, teorie, konstrukce
Anotace:
Předmět „Letecké motory“ pojednává jak o vlastních motorech jako tepelných pístových spalovacích motorech, tak i o proudových a dvouproudových turbínových motorech a propulzních systémech, především o vrtuli, o ventilátorovém propulzním systému a o tryskovém pohonu jednoproudových motorů.
Cíle:
Pochopení energetických procesů v leteckých motorech a pohonných jednotkách letadel a jejich provozních charakteristik, jako závislostí tahu, výkonu a spotřeby paliva na rychlosti, výšce letu a otáčkách motoru.