info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aircraft 2

Kód předmětu:
21LTA2-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
3angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Ladislav Keller (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letová způsobilost, certifikační proces, násobek zatížení, obratová a poryvová obálka zatížení, pozemní případy zatížení, aeroelasticita, provozní spolehlivost, únavová pevnost a životnost
Anotace:
Letová způsobilost letadel – základní pojmy používané v prostředí technického provozu letadel. Zodpovědnost a povinnosti výrobce, odborného dozoru a provozovatele. Legislativní požadavky letové způsobilosti na mezinárodní a národní úrovni. Statická pevnost a standardizace v této disciplíně. Aeroelasticita, inherentní a provozní spolehlivost. Únavová pevnost letadel a predikce provozních rezurzů.
Cíle:
Odborné rozhodování v problematice letové způsobilosti letadel. Pensum vědomostí potřebných na posuzování stavu letadlové techniky v prostředí provozovatele letadel. Zaměření na znalosti vyžadované v technickém managementu provozovatele letadel a technického provozu letadel.