info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Letecké předpisy 1

Kód předmětu:
21LTP1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
3 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
legislativa; předpis; letecký předpis; nařízení; ICAO
Anotace:
Letecké právo; ICAO Doc 7300, 7500, 9626; bilaterální dohody; mezinárodní úmluvy; mezinárodní organizace: ICAO, IATA, EASA, EUROCONTROL; licencování personálu, ICAO Annexy; Nařízení EU 965/2012
Cíle:
Seznámit studenty s požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu a obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.