info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Meteorologie 1

Kód předmětu:
21MEO1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Iveta Kameníková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Atmosféra, vítr, termodynamika, oblačnost a mlha, srážky, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, tlakové útvary.
Anotace:
Složení, rozsah a vertikální členění atmosféry. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE, hustota a měření výšky. Vítr, turbulence, tryskové proudění a stojaté vlny. Vlhkost, adiabatické procesy. Tvorba a druhy oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal. Srážky. Typy Vzduchových hmot, frontální rozhraní. Rozložení tlaku, cyklona, anticyklona, nefrontální tlakové níže.
Cíle:
Seznámit studenty se základními ději v atmosféře, které ovlivňují vznik a průběh počasí, s důrazem na jevy, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.