info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Meteorologie 2

Kód předmětu:
21MET2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
5čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Iveta Kameníková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Klimatologie, nebezpečné jevy pro letectví, meteorologické informace.
Anotace:
Klimatické zóny, tropická klimatologie, meteorologické situace středních šířek. Námraza, turbulence, střih větru, bouřky, tornáda, let ve stratosféře, horské oblasti, jevy, snižující dohlednost. Pozorování, meteorologické mapy, důležité informace pro plánování letů.
Cíle:
Seznámit studenty se základy klimatologie, podstatou a projevy nebezpečných jevů v atmosféře a systémem distribuce meteorologických informací. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.