info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Meteorology 1

Kód předmětu:
21MRG1-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
4angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Atmosféra, vítr, termodynamika, oblačnost a mlha, srážky, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, tlakové útvary.
Anotace:
Složení, rozsah a vertikální členění atmosféry. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE, hustota a měření výšky. Vítr, vlhkost, adiabatické procesy. Tvorba a druhy oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal. Srážky. Typy vzduchových hmot, frontální rozhraní. Rozložení tlaku, cyklona, anticyklona, nefrontální tlakové níže.
Cíle:
Seznámit studenty se základními ději v atmosféře, které ovlivňují vznik a průběh počasí, s důrazem na jevy, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.