info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Manažerské úlohy v letecké dopravě

Kód předmětu:
21MULD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
benchmarking, provoz, kvalita, bezpečnost, marketing, makroekonomika, management leteckých sítí, revenue management, projektový management, řízení nákladů, plánování a řízení zdrojů
Anotace:
Předmět obsahuje výčet základních manažerských úloh v letectví. Za základní manažerské úlohy lze považovat zajištění kvality a bezpečnosti provozu, fungování marketingu, implementace marketingového kontextu, management leteckých sítí, letadlové flotily a revenue management. Mezi základní disciplíny patří také projektový management, řízení nákladů a plánování a řízení projektových zdrojů.
Cíle:
Cílem předmětu je pochopit podstatu manažerských úloh v letecké dopravě. Jejich charakter je dán specifickým prostředím a specifickými procedurami, které se v letecké dopravě vyskytují. Studenti si osvojí přístup k řešení těchto úloh.