info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Navigace a systémy řízení letu

Kód předmětu:
21NSR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
14 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
navigace, systémy řízení letu, CNS, družicová navigace
Anotace:
Obecná navigace. Radionavigace. Družicová navigace. Systémy řízení letu. Autopilot. FMC. Praktické provedení navigace při letu.
Cíle:
Prohloubit znalosti o navigačních prostředcích a systémech zabezpečujích bezpečnost letu.