info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Obchodně přepravní činnost

Kód předmětu:
21OBP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Obchodně přepravní činnost je stěžejním předmětem pro pochopení provozních vztahů v letecké dopravě. Zaměřuje se jak na procesní a funkční uspořádání, tak i na ekonomické aspekty a infrastrukturu letecké dopravy.
Cíle:
Cílem předmětu je pochopení obchodní, provozní a přepravní problematiky letecké dopravy a základních typů jejich podniků. Studentům přináší komplexní pohled na všechny aspekty provozu i obchodní činnosti. Studenti pochopí souvislosti a kontext vztahů leteckých podniků a vytvoří si obraz o fungování letecké dopravy jako celku.