info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provoz a design letišť

Kód předmětu:
21PDLE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5čeština, angličtinaLED Letecká doprava - 3708R031
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Petr Líkař (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letiště, terminál, design, rozvoj
Anotace:
Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Podrobnější pohled na rozvoj pohybových ploch, odbavovacích terminálů a opravárenské základny letišť. Osvědčování provozních částí a postupy podle letištního manuálu ICAO. Plánování rozvoje a projekt, příprava a předpisová základna.
Cíle:
Průhledným způsobem objasnit strukturu hlavních částí mezinárodních letištních areálů a způsob plánování a přípravy jejich rozvoje.