info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Principy a modely ekonomiky letecké dopravy

Kód předmětu:
21PEKL
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
4 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
16 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
regulace, deregulace, bilaterální spolupráce, infrastruktura, vlastnictví, provoz, hybridní modely leteckého trhu, náklady leteckých společností, low-cost model, charterový model, aliance, nákladní letecká doprava, strategie leteckých společností
Anotace:
Předmět obsahuje nejdůležitější a nejtypičtější modely, na kterých je postavená ekonomika letecké dopravy. Zahrnuje principy regulace, modely letecké infrastruktury, strukturu trhu, analyzuje náklady leteckých společností, podrobně se věnuje low-cost a charter modelu leteckých společností. Zaměřuje se také na letecké aliance, nákladní leteckou dopravu, strategie leteckých firem a ekonomický principy safety a security.
Cíle:
Cílem je kvalitní analýza a pochopení nejdůležitějších principů a modelu ekonomiky letecké dopravy, na kterých je postaveno fungování podnikatelských subjektů v letecké dopravě. Studenti tyto principy pochopí a budou schopni je v praxi aplikovat.