info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Praxe 1

Kód předmětu:
21PXE1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
praxe, údržba, opravy, postupy
Anotace:
Seznámení se s používanými nástroji a jejich používání. Získání zručnosti při zpracovávání různých materiálů. Postupy při vytváření různých druhů spojů a jejich případná demontáž.
Cíle:
Ověření teoretické přípravy v praxi. Získání manuální zručnosti pro úkony spojené s údržbou letecké techniky.