info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Praxe 2

Kód předmětu:
21PXE2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
praxe, údržba, opravy, postupy
Anotace:
Seznámení se s používáním speciálního nářadí, přípravků a měřící techniky a osvojení si používání tohoto vybavení. Ovládání základních obráběcích strojů.
Cíle:
Ověření teoretické přípravy. Získání manuální zručnosti pro úkony spojené s udržbou letecké techniky.