info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Postupy údržby 2

Kód předmětu:
21PYU2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Novák, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
postupy údržby, závady a kontroly, montáž a demontáž, postupy prohlídek
Anotace:
Dělení, údržba, kontrola a oprava typových částí konstrukce – spoje, potahy, ložiska, hadice, potrubí, převody, brzdy, tlumiče, hřídele, pružiny.
Cíle:
Cílem předmětu je ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, používat praktickým způsobem své znalosti při použití pokynů výrobce a v případě potřeby provést nápravná opatření. Předmět připravuje studenty na úspěšné složení testu M7 dle požadavků Part 66 nezbytného pro získání licence AMT.