info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

IFR Communication

Kód předmětu:
21SIFR-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
4angličtina
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Spojení IFR, Technika vysílání, Standardní slova, Frazeologie pro lety IFR, Radiotelefonní postupy, Praktické postupy v normálních a nouzových režimech.
Anotace:
Definice, Pojmy, Zkratky, Q-kódy, Kategorie zpráv při dopravě, Technika vysílání, vysílání písmen, číslic, času a symbolů, Standardní slova a fráze pro lety IFR, Radarová procedurální frazeologie, Standardní frazeologie a Morseova abeceda, Praktické radiotelefonní postupy IFR v normálních a v nouzových podmínkách
Cíle:
Seznámit studenty s definicemi, pojmy a standardními radiotelefonními postupy pro provádění radiokomunikace IFR v letecké telekomunikační službě. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.