info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Seminář z letecké dopravy

Kód předmětu:
21SLD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
0
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Kateřina Stuchlíková (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
navigace, IFR, výkonnost letadel, plánování letu, ekonomika, řízení letového provozu
Anotace:
Historie letectví, definice, názvosloví, základní předpisy, lety VFR/IFR. Základy aerodynamiky. Pohon letadel. Konstrukce letadel. Základy navigace, radionavigace. Hmotnosti, vyvážení, výkonnost. Plánování a provedení letu, optimalizace rychlosti a výšek, stanovení min. množství paliva. Omezení provozu, údržba, životnost letadel. Řízení provozu, odbavovací proces, bezpečnost. Posádka letadla. Letecké společnosti a ekonomika. Kosmické technologie.
Cíle:
Rozšíření a prohloubení znalostí základů letecké dopravy formou řešených příkladů, ukázek na letovém simulátoru a video ukázek.