info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Technologie a materiály v letectví 1

Kód předmětu:
21TML1
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Michaela Jurko (přednášející, cvičící)
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
materiál, klasifikace materiálů, základní vlastnosti, fázové přeměny, technologické vlastnosti
Anotace:
Materiály a společnost, energie, ekologie. Základy termodynamiky kovů a jejich slitin. Základní materiály pro letecké konstrukce.
Cíle:
Pochopení souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi materiálů - kovy, polymery, keramika, kompozity a nejdůležitější materiály pro stavbu letadel.