info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Teorie pilotního výcviku

Kód předmětu:
21TPLV
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
8
Rozsah výuky:
4 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Základní výcvik, integrovaný výcvik ATP(A).
Anotace:
Výuka teoretických znalostí potřebných pro vstup do první fáze integrovaného výcviku. Výuka se řídí osnovami uvedenými v příručkách CZ/ATO-010. Předměty a jejich minimální rozsah je v souladu s požadavky nařízení EU č. 1178/2011 a předměty jsou číslovány v souladu s Částí FCL 010 až 090. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Cíle:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí v integrovaném výcviku, potřebných pro vstup do první fáze praktické části integrovaného výcviku. Předmět je zakončen přezkoušením teoretických znalostí na úrovni PPL.