info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Teorie stavby letadel

Kód předmětu:
21TSL
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaP Provoz a řízení letecké dopravy - 3708V017
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Anotace:
Aerodynamika a mechanika letu. Reakce profilu křídla v proudu vzduchu. Vztlak a odpor profilu křídla a letadla. Historický vývoj letadlových konstrukcí. Rozdělení letadel. Základní části letounu a jejich funkce. Konstrukční schéma. Křídla letounů pro vysoké rychlosti. Křídla s měnitelnou geometrií. Přímé řízení vztlaku. Mechanizace křídla. Zvýšení vztlaku a odporu. Příčná stabilita a řiditelnost. Zatížení konstrukcí v provozu. Technologické postupy při stavbě letadel. Materiály leteckých konstrukcí. Palivové soustavy. Olejové soustavy. Energetické soustavy. Odmrazovací a protipožární soustavy. Kontrolní soustavy. Energetická náročnost pohonu letadel. Energetické transformace. Ekologické aspekty. Letecké motory a jejich roztřídění. Pístové motory. Proudové motory a jejich klasifikace. Konstrukce a uspořádání. Provoz a údržba motorů. Technologie a materiály leteckých motorů. Problematika projektování motorů.