info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Theory for VFR Training

Kód předmětu:
21TVFR-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
1angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
8
Rozsah výuky:
4 + 4 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Žižka (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Letecký zákon. Drak a systémy, elektronika. Pohonná jednotka. Palubní přístoje. Plánování a provádění letu. Lidský činitel. Meteorologie. Obecná navigace. Radionavigace. Provozní postupy. VFR komunikace.
Anotace:
Obsah předmětu vychází z požadavků kladených na teorii pro kurz PPL(A) dle Části FCL (Part-FCL), znalost problematiky je nutná pro zahájení praktické části výcviku ATP(A). Jedná se o základy letu, drak a pohonná jednotka, systémy letounu, přístrojové vybavení, hmotnost a vyvážení, výkonnost, letecké právo a postupy ATC, meteorologii, provozní postupy, navigaci, radionavigaci, VFR komunikace, plánování a sledování letu a lidský faktor.
Cíle:
Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí pro výcvik letu za viditelnosti (VFR), osvojit si pravidla provádění letu v souladu s leteckými předpisy pro tento typ letů.