info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Úvod do výcviku leteckého personálu

Kód předmětu:
21UDVY
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
letecký presonál, pilotní výcvik, ATPL (A), integrovaný výcvik
Anotace:
Výcvik pilota. Historie. Pohon. Meteorologie. Letiště. Navigace. Stavba letadel. Kosmická technika. Praktický výcvik. Pravidla létání. Rozdělení vzdušného prostoru. Prezentace ATO.
Cíle:
Cílem předmětu je získání přehledu o letecké dopravě - bude kladen důraz na ty části, které se týkají teoretických znalostí pro studenty studující v integrovaném výcviku.