info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Řízení lidských zdrojů

Kód předmětu:
21W1RZ
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
personalistika, řízení lidských zdrojů, nábor pracovníků, motivování pracovníků, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, konflikt
Anotace:
Postavení personalistiky v organizaci a souboru příbuzných disciplín. Podstata, význam a úkoly řízení lidských zdrojů. Vnitřní a vnější prostředí řízení lidských zdrojů. Plánování lidských zdrojů. Vyhledávání, nábor a výběr zaměstnanců. Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Rozmístění, propouštění a penzionování pracovníků. Vzdělávání pracovníků. Plánování řízení kariéry. Konflikt v řízení lidských zdrojů.
Cíle:
Zpřístupnit studentům obecné definice spojené s personalistikou a řízením lidských zdrojů, vymezit význam a úkoly v této oblasti.