info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

CRM

Kód předmětu:
21W2CR
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Crew Resource Management. EASA. Lidská výkonnost a omezení. Lidský faktor a chyba. Management pro řízení hrozeb.
Anotace:
Úvod do CRM. Rozbor leteckých nehod. Lidský faktor. Chyba. Historický vývoj CRM. Zdraví a kondice. Stres a jeho vliv na lidský organismus. Únava. Spánek a bdělost. Zpracování informací. Situační povědomí. Řízení pracovní zátěže. Rozhodovací proces. Komunikace. Vedení a týmové chování. Automatizace.
Cíle:
Cílem předmětu CRM je vytvořit ucelený přehled o historickém vývoji CRM, jeho úloze v současném civilním letectví a poskytnutí základních informací o principech a jednotlivých prvcích CRM.