info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Právo a provoz v letecké dopravě

Kód předmětu:
21W2PP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Marie Hauerová (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
mezinárodní úmluvy v civilním letectví, legislativa EU, právní regulace letecké dopravy, obchodní letecká doprava
Anotace:
Vývoj leteckého práva. Základní mezinárodní úmluvy. Mezinárodní organizace v civilním letectví. Legislativa EU. Státní správa v civilním letectví a legislativní proces v ČR. Mezinárodní obchodní letecká dohoda. Usnadnění formalit v letecké dopravě. Odpovědnost leteckého dopravce. Přeprava nebezpečného zboží.
Cíle:
Seznámit studenty s právní regulací mezinárodního civilního letectví. Poskytnout základní přehled mezinárodních úmluv a legislativy EU v oblasti civilního letectví. Vysvětlit povinnosti leteckého dopravce provozujícího mezinárodní obchodní leteckou dopravu v návaznosti na probírané legislativě.