info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Unmanned aircraft systems 1

Kód předmětu:
21Y1BS-E
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040004)
semestrjazyk
6angličtina
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Bezpilotní systém, legislativa, konstrukce, provoz, trendy.
Anotace:
Vývoj bezpilotního letectví. Konstrukce letadel. Platná legislativa v ČR. Plánování a provedení letu. Rozdělení vzdušného prostoru. Rizika provozu a provozní postupy. Praktické lety.
Cíle:
Získat ucelený přehled a všeobecné znalosti o bezpilotních systémech, platných předpisech a provozních omezeních.