info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Simulátor ATC

Kód předmětu:
21Y1SI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
Postupy řízení letového provozu. Simulátor. Identifikace letadel. Vektorování. Frazeologie. Povolení. Vzdušný prostor. Zakázaný prostor. Rozestupy. Rychlost. Konflikty mezi letadlem a prostorem. Přiblížení. Odlet.
Anotace:
Seznámení se s prostředím simulace, získaní základních návyků, postupy identifikace letadel, vektorování, změny hladin, ATC povolení, využívaní RNAV bodů. Praktická cvičení zaměřené na základ vektorování, včasnou aplikaci vertikálních rozestupů, předávaní zprávy EST a REV. Praktická cvičení v APPROACH prostoru, cvičení postupů řízení příletů a odletů, řešení konfliktů.
Cíle:
Cílem předmětu je v rámci praktických cvičení na simulátoru ATC demonstrovat studentům postupy Řízení Letového Provozu. Konkrétně se jedná o základy komunikace a frazeologie, koordinační postupy a samotné postupy ŘLP. Student po absolvovaní předmětu získá detailní znalost procesů spojených s řízením letového provozu v kontextu celé infrastruktury.