info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Management kvality

Kód předmětu:
21Y2MQ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
0češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
kvalita, ISO, IEN, CEN, CENELEC, ETSI, manažerský systém, řízení rizik, audit kvality, excelentnost, společenská zodpovědnost, environmentální management
Anotace:
Historie, základní definice. Průkopníci v oblasti kvality. Mezinárodní organizace působící v oblasti kvality a podpora kvality v České republice. Manažerský systém v oblasti kvality. Systémy environmentálního managementu. Manažerské systémy Integrovaného systému řízení. Řízení rizik v kontextu požadavků norem ISO. Odvětvové systémy řízení kvality. Komplexní management kvality, modely excelentnosti a společenská zodpovědnost firmy. Audity kvality.
Cíle:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený obraz kultury organizace se zaměřením se na manažerské systémy integrovaného řízení uplatňované v organizacích v souladu s platnými standardy.