info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Údržba letadlové techniky

Kód předmětu:
21Y2UL
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
údržba letadlové techniky, technická dokumentace, CAMO, AMO, plánování, program údržby
Anotace:
Organizace oprávněné k údržbě (AMO), organizace pro řízení letové způsobilosti (CAMO), organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby (MTO), průvodní technická dokumentace a dodatečné instrukce ICA, postup uvolnění letadla do provozu, programy a plánování údržby, modifikace a všeobecné metody oprav, těžiště a hmotnosti letadla, lidský činitel v údržbě letadel.
Cíle:
Seznámit studenty rámcově s celým procesem údržby letadel. Poskytnout základní přehled o lehké i těžké údržbě letadel včetně organizací, plánování a technické dokumentaci. V neposlední řadě také představit lidský faktor v údržbě letadel.