info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Základy elektrotechniky 2

Kód předmětu:
21ZEL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Musil, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
elektrické pole, magnetické pole, elektrické napětí a proud, výkon, rezistor, indukce, elektrický obvod
Anotace:
Prohloubená znalost teorie elektronu. Statická elektřina, vodivost a elektrotechnické názvosloví. Výroba elektřiny a zdroje stejnosměrného proudu. Stejnosměrné obvody. Elektrický odpor, rezistor a výkon. Kapacita a kondenzátor. Magnetismus. Indukčnost a indukční cívka. Stejnosměrné motory a generátory. Teorie střídavého proudu, odporové, kapacitní, induktivní obvody. Transformátory. Střídavé motory a generátory. Kmitočtové filtry.
Cíle:
Osvojení základních znalostí dle požadavků nařízení komise (ES) 2042/2003 (modul 3. - úroveň 2 až 3).