info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy elektroniky

Kód předmětu:
21ZLEN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
přechodové charakteristiky, CMOS, tyristor, diak, triak, operační zesilovač, oscilátor, klopný obvod, DA převodník, AD převodník, bit, byte, booleova algebra, AND, NAND, NOR, OR, XOR, multipexer, sběrnice, mikroprocesor
Anotace:
Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována řadě digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů.
Cíle:
Získání a prohloubení znalostí z oblasti elektroniky tak, aby student byl následně schopen porozumět základním principům avionických systémů.