info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy leteckých konstrukcí a systémů

Kód předmětu:
21ZLKS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Pavol Hajla (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
technické kreslení, výkresy, technická schémata
Anotace:
Základy promítání, technického kreslení, technologického a provozního značení. Hydraulická, pneumatická, palivová, elektrická a bloková schémata v letectví.
Cíle:
Seznámit posluchače s problematikou čtení a porozumění technickým schématům a výkresům používaným v letectví. Posluchači získají znalost samostatné tvorby jednoduchých schémat a výkresů na úrovni technického provozního oddělení leteckých společností.