info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Dopravní nehody

Kód předmětu:
22DON
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
dopravní nehoda, analýza a prevence nehod, dokumentace nehod, bezpečnost pozemních komunikací
Anotace:
Úvod do dopravních nehod a soudního znalectví. Dokumentace silničních nehod. Zapisovače údajů o nehodě - EDR systémy. Analýza stop a fingované nehody. Simulační programy pro analýzu silničních nehod. Nehody s chodci a cyklisty. Technologie a systémy ve vozidlech a autonomní vozidla. Bezpečné uspořádání pozemních komunikací a kolizní diagramy. Technické závady a prevence.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů a dále s faktory ovlivňujícími riziko vzniku.