info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Měřící metody a technika v dopravě

Kód předmětu:
22MEMT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
měřící metody a zařízení, typy měření, chyby měření, zaměřování, fotogrammetrie, vysokorychlostní kamery, měření zrychlení
Anotace:
Měřicí metody v dopravě, jejich význam a využití;Geodetické základy v ČR;Měření úhlová, délková a výšková;Principy mapování, přesnost a chyby geodetických měření;Zaměřování a vytyčování;Úlohy lokalizace, navigace a Globální navigační satelitní systémy (GNSS);Laserové skenování (terestrické, mobilní, UAV);Technická fotografie a fotogrammetrie;Dynamická měření vozidel;Vysokorychlostní kamery;Radarová měření, Měření hluku;
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci dopravní praxe (geodetická měření, dynamická měření, 3D skenování a fotogrammetrie).