info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Měřící metody a technika v dopravě

Kód předmětu:
22METD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
měřící metody a zařízení, typy měření, chyby měření, zaměřování, fotogrammetrie, vysokorychlostní kamery, měření zrychlení
Anotace:
Měřící metody v dopravě, jejich význam a využití. Geodetické základy v ČR. Měření úhlová, délková a výšková. Principy mapování, přesnost a chyby geodetických měření. Zaměřování a vytyčování. Úlohy lokalizace, navigace a Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Laserové skenování (terestrické, mobilní, UAV). Technická fotografie a fotogrammetrie. Dynamická měření vozidel. Vysokorychlostní kamery. Radarová měření, měření hluku.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci dopravní praxe (geodetická měření, dynamická měření, 3D skenování a fotogrammetrie).