info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Modelování příčin a procesů dopravních nehod

Kód předmětu:
22MPN
Studium:
doktorské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (P 3710)
jazykobor / specializace
čeština, angličtinaD Dopravní systémy a technika - 3708V009
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Typ předmětu:
volitelný
Zakončení:
zkouška (zk)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Anotace:
Aplikace analytických postupů ve vyšetřování silničních nehod pomocí softwarového modelování průběhu nehodových a přednehodových dějů. Řešení počátečních a okrajových podmínek v analýze dopravních nehod s využitím technického a softwarového vybavení. (prostorové geodetické zaměřování, fotogrammetrie, CAD aplikace - využití parametrických modelů)