info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Úvod do analýzy silničních nehod

Kód předmětu:
22UAN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Kohout (přednášející, cvičící)
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jakub Nováček, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Pavel Vrtal (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
dopravní nehoda, reakční doba, dokumentace nehod, analýza nehod
Anotace:
Důležité parametry silnic, typické rozměry vozidel, s-t diagram, jízda v oblouku, složky reakční doby, zpětné odvíjení nehodového děje, poměry při střetech vozidel z hlediska deformací a účinků na posádky, videozáznamy z crash testů, řešení otázky kdo řídil, dokumentace dopravních nehod, analýza stop, meze možností analýzy střetu, odbočování a vyhýbací manévr, technické překážky v rozhledu, viditelnost a rozlišitelnost, fáze soumraku a oslnění.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů.