covid-19 info

logo ČVUT

Úvod do analýzy silničních nehod

Kód předmětu:
22UAN
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Tomáš Kohout
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Ing. Pavel Vrtal
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Klíčová slova:
dopravní nehoda, reakční doba, dokumentace nehod, analýza nehod
Anotace:
Důležité parametry silnic, typické rozměry vozidel, s-t diagram, jízda v oblouku, složky reakční doby, zpětné odvíjení nehodového děje, poměry při střetech vozidel z hlediska deformací a účinků na posádky, videozáznamy z crash testů, řešení otázky kdo řídil, dokumentace dopravních nehod, analýza stop, meze možností analýzy střetu, odbočování a vyhýbací manévr, technické překážky v rozhledu, viditelnost a rozlišitelnost, fáze soumraku a oslnění.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů.