covid-19 info

logo ČVUT

Tvorba právních a technických předpisů

Kód předmětu:
23TPT
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaBT Bezpečnostní technologie v dopravě - 3708T047
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
JUDr. Milena Macková
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
právní předpis, technický předpis, legislativní proces, notifikační proces
Anotace:
Tvorba právního předpisu, struktura právního předpisu, legislativní proces, kompatibilita s právem ES, tvorba technických norem a jejich vydání, ÚNMZ, organizace CEN, CENELEC a ETSI, notifikační proces.
Cíle:
Získání dovedností a znalostí z oblasti tvorby a prezentace právních a technických předpisů.