info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Vyjednávání a spolupráce

Kód předmětu:
23Y1VS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
JUDr. Milena Macková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Vyjednávání, spolupráce, týmová organizace, krizové týmy.
Anotace:
Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstata vyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu a v krizových situacích, zásada "vyhrávají oba", specifikace a licitace, role důvěry.
Cíle:
Získání komunikačních dovedností a poznatků z oblasti vyjednávání jako jednoho ze základních předpokladů práce krizových týmů. Nedílnou součástí jsou metody prožitkové pedagogiky, trénink spojený se zpětnou vazbou a průběžným vyhodnocování silných a slabých práce v dyádě i v týmu.