covid-19 info

logo ČVUT

Vedení a rozvoj lidských zdrojů

Kód předmětu:
23Y2VZ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
JUDr. Milena Macková
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Struktura osobnosti, role motivace, komunikace, psychologické minimum pro práci s lidmi.
Anotace:
Přehled personalistické problematiky. Úvod do personálního managementu, vedení lidských zdrojů, firemní cíle, strategie i kulturní a etické aspekty. Vedení pracovních týmů, komunikace v týmech, plánování a strategie lidských zdrojů, personalistická etika a firemní kultura, transkulturální rozdíly. Zákoník práce. Základy protokolu.
Cíle:
Úspěšné vedení pracovníků, zásady jednání s lidmi, rozvoj osobnosti, zvládání stresu.