info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Teorie hromadné obsluhy

Kód předmětu:
11THRO
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaDS Dopravní systémy a technika - 3708T009
2češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Markovské procesy, Kendallova klasifikace, modelování front, Petriho síť, Jacksonova síť
Anotace:
Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n, příklady optimalizačních úloh. Petriho sítě. Počítačové simulace. Obslužné sítě – otevřená a uzavřená Jacksonova síť.
Cíle:
Základní pojmy stochastických procesů, simulační a analytické metody při řešení jednoduchých systémů hromadné obsluhy.