info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Dopravní právo a související předpisy

Kód předmětu:
23DPSP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
6češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
1
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
JUDr. Milena Macková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
silniční, železniční, vodní a letecká doprava, elektronické komunikace, právo EU
Anotace:
Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), vybrané předpisy práva EU v oblasti dopravy.
Cíle:
Seznámit studenty se základními právními předpisy v oblasti dopravy a souvisejících právních předpisů včetně předpisů EU.