info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Základy práva

Kód předmětu:
23ZAP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - 3708R046
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet (z)
Vyučující předmětu:
JUDr. Milena Macková (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Klíčová slova:
Teorie práva, pojem práva, právní předpis, systém práva, subjekty práva, právní skutečnosti, platnost, účinnost, právní odpovědnost, základy ústavního práva, základy práva ES, některé vybrané zákony.
Anotace:
Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropského společenství. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva.
Cíle:
Orientace v právním řádu České republiky a základní principy práva ES.