covid-19 info

logo ČVUT

Provozní uspořádání stanic

Kód předmětu:
12Y1PU
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinavšechny obory
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
technologie stanice, konstrukční prvky, dispoziční řešení, územní plán, modernizace stanic, železniční uzly, vlečky, kolejiště průmyslových závodů
Anotace:
Přípojné železniční stanice. Zařízení pro přepravu osob. Zařízení pro nákladní přepravu. Vlečky a závodová doprava. Pásmové stanice. Seřaďovací nádraží. Odstavné stanice. Technologie práce stanice ve vazbě na její stavební uspořádání. Dokumentování stanic na železniční síti v ČR.
Cíle:
Seznámit studenty se zásadami navrhování železničních stanic a jejich jednotlivých zařízení s ohledem na význam stanice a charakter provozu.